InVOgraphic

De InVOgraphic is een visuele weergave van het verloop van de leeropbrengsten in een VO-school. En niet alléén van de leeropbrengsten, maar ook van gegevens als de adviezen van het basisonderwijs, de op- en afstroom, de doorstroompercentages, het verschil SE/CE en het slagingspercentage. Ze zijn integraal weergegeven op één A4 zodat scholen betekenis kunnen verlenen aan de brij aan data.

De InVOgraphic helpt onderwijskundige mechanismen bloot te leggen die van invloed zijn op de leeropbrengsten. Hiermee kunnen VO-scholen maatregelen nemen om de leeropbrengsten te verhogen of te bestendigen.